Pro*Media*Leadership (TM)

Det har været en rejse af uvurderlig kvalitet. At arbejde med udviklingen af ledelsesbegrebet og udvikle ledelser og organisationer for Medier i Norden igennem de sidste 30 år. Fra den begyndende digitalisering, til gennem helheds tænkning omkring redaktion og annonce/abonnement, at dyrke ledelsesbegrebet og udvikle det hele tiden.
Det har selvfølgelig medført, at metoderne er passet ind og skruet til så indsatserne er hurtigt fokuserede og prioriterede, at ledelsen kan involvere sig trygt og åbent sammen med hele redaktionen, og at resultaterne derfor også hurtigt kan opnåes. Nedenstående er en case fra en de mangeårige kunder:
” 12 ledere og medarbejdere overstressede, typisk 20 timer overarbejde i ugen pr person, holder sig for sig selv, passer sit, oftest problemer med at levere til tiden…….3 måneder senere var de gået 20 % op i produktion, var 3 måneder forud i leverancer, respekterede hinandens plads på holdet, havde overskud til udfordring og konstant udvikling, overarbejde reduceret til næsten nul, sygefravær halveret…”
Casen er illustrerende for opnåelse af effekter. Effekter som opnås med præstationsmetoder, der er udviklet på egen forskning og teori, samt mange års erfaring.
Afvikling af typiske kulturtræk på en redaktion
 •  Dag til dag produktion
 •  Deadline panik
 •  Skærmdialog
 •  Individuelle arbejdsprocesser
 •  Uklar opstart og mangel på efterkritik
 •  Ledelse, - et redaktionelt begreb og forankret i journalistiske værdier

Til udvikling af de nye kulturtræk, hvor der præsteres på basis af:

 • Fælles forankret vision og udgivelsesgrundlag
 • Fokus og evaluering baseret på læser værdier
 • 3 nr frem fokus
 • ABC stof prioritering A varemærket C der er rygrad og restitution
 • 1 produktionsplan pr udgivelse og hver del-deadline er aftalt
 •  Der følges op, coaches, inspireres dagligt
 • Forslag på opstarts møder er kriterie bestemte og forankrede på redaktionen
 • Skellet mellem layout og skrivende er udvisket og ’one team’ er grundlaget

 .....blot for at nævne nogle ændringer i kulturens præstations grundlag

 Baggrunden er hentet igennem samarbejde med:

 • Berlingske Annonce
 • Sveriges television
 • Det fri Aktuelt
 • DJE 4 år, ét 3 trin program hvert år om ”redaktionel ledelse”
 • Danmarks Radio
 • Bonnier Publications International ( magasiner, annoncer og marketing)
 • Benjamin 
 
Vil du vide mere kontakt Knud Møller Jensen på +45 21267192, eller kmj@proleague.dk