GAPfilling - Fun and Run

Programmet baserer sig på den erkendelse, at opfølgning på delmål, GAP-filling, feed-back og innovation ikke benyttes tilstrækkelig systematisk, innovativt og fremmende for et sundt præstationsmiljø. Derfor hedder det GAPfilling - Fun and Run,  fordi det kombinerer klare mål, udvikling og opfølgning med den enkeltes primære behov  for succes gennem målsatte resultater i en arbejdsproces
Dette program tager sit udgangspunkt i, at strategi- og businessplaner er velforankrede i hele organisationen, og at målene derfor er velbeskrevet og brudt ned til individ-niveau, - samt naturligvis dokumenteret i et managementsystem.
Hertil etableres målinger af "Lederen som Kulturel Arkitekt", "Sundt præstationsmiljø" og "Kundeglæde" samt naturligvis virksomhedens egen business rappportering.
Hver måned og hvert kvartal mødes leder og medarbejdere til GAPfilling. Baseret på en kaskade model, hvor vi deltager med ledergruppen med flg. Programmets hovedtrin:
  1.  Gennemførelse af målingerne "Lederen som Kulturel Arkitekt" "Sundt præstationsmiljø" og"KundeGlædeIndex"
  2. Resultaterne rapporteres månedsvis for den samlede ledergruppe og der aftales 3 fokuspkt fælles og 3 individuelle
  3. Hver medlem af ledergruppen deltager med hver sine ledere i næste organisationsniveau's tilsvarende Fun and Run møde
  4. Kvartalsvis har vi møde med den enkelte leder og dennes nærmeste leder om eget resultat og forberedelse af 1-dags workshop med medarbejderne.
  5. Afrapportering af resultater fra workshop i ledergruppen fra den enkelte leder
  6. se præsentation 
Vil du vide mere ring til +45 21267192 eller send en mail til kmj@proleague.dk